K dispozícii máme on-line riešenie...

2020-2022

Z dôvodu prijatých opatrení v súvislostí so šírením pandémie niekedy nie je možné zasadať prezenčne. Samosprávne orgány pritom musia zasadať, aby boli schopné prijímať rozhodnutia a schvaľovať uznesenia.

Naše riešenie on-line zasadnutia umožňuje poslancom hlasovať on-line, pričom majú k dispozícii rovnaké informácie, ako na zasadnutí v rokovacej miesnosti. Rovnako je práca obsluhy riadiaceho softvéru úplne zhodná s činnosťou na zasadnutí v prezenčnej forme.

Softvér pre tento účel neustále zlepšujeme a v súčasnosti pripravujeme verziu bez obmedzenia požiadavky na operačný systém.

K dispozícii máme on-line riešenie...

Zoznam noviniek