Ručná hlasovacia jednotka

Jednotka je ergonomická a názorne graficky označená.

Hlasovacia jednotka zabezpečuje priamy výber a prenos informácií od účastníka zasadnutia. Okrem hlasovania za tri základné stavy „ZA“, „PROTI“ a „ZDRŽAL SA“, umožňuje aj priame prihlasovanie do diskusie a k vyjadreniu faktickou poznámkou cez samostatné tlačidlá. Svojím názorným grafickým označením zároveň prítomným uľahčuje prihlasovanie.

Pre spätnú väzbu počas prezentácie, hlasovania a diskusie potvrdzujú správnosť požadovaného úkonu LED diódy.


 Ručná hlasovacia jednotka / Ručná hlasovacia jednotka - foto
 Ručná hlasovacia jednotka / Ručná hlasovacia jednotka - foto
 Ručná hlasovacia jednotka / Ručná hlasovacia jednotka - foto
 Ručná hlasovacia jednotka / Ručná hlasovacia jednotka - foto

Jednotka sa pripája do zásuvky alebo do mikrofónového podstavca (v prípade rozšírenia o konferenčnú časť).

Komunikáciu a prenos zabezpečuje v káblovom prevedení riadiaca komunikačná centrála pripojená k počítaču obsluhy a v bezdrôtovom prevedení zabezpečuje koncentrátor a access point.

Technické údaje:

Zapojenie

Kábel FTP Cat6A LSOH, 1 x RJ11 male
Mikrofónový podstavec, riadiaca komunikačná centrála

Tlačidlá

Hlasovanie: ZA, ZDRŽAL SA, PROTI
Diskusia:  diskusný príspevok, faktická poznámka

LED indikácia

Zasunutá identifikačná karta
Voľba hlasovania
Prihlásenie do diskusie s diskusným príspevkom
Prihlásenie do diskusie s faktickou poznámkou

Identifikačná karta

Kontaktná čipová SLE5542, štrbina

Rozmery

140 x 62 x 30 mm (d š v)

Konštrukcia

Plast