HER - riadiaci softvér obsluhy

V súčasnosti poskytujeme ročné licencie pre všetky dodávané softvérové moduly. Ich zakúpením získate raz ročne poslednú aktualizáciu, bezplatné poradenstvo, technickú podporu našich pracovníkov pri práci a nastavení jednotlivých modulov.

HER - riadiaci softvér obsluhyHER je hlavná aplikácia pre obsluhu hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém.

Pokrýva celý priebeh zasadnutia zastupiteľstva, najmä tri základné činnosti - prezentáciu, diskusiu a hlasovanie. Z procesného hľadiska umožňuje zber údajov, riadenie koncových komponentov a poskytovanie informácií periférnym zariadeniam (projektor, druhý monitor, svetelný informačný panel, tlačiareň) a externým informačným systémom.

Softvérový modul slúži na zabezpečenie transparentnej a riadenej diskusie, kedy môže vystúpiť iba účastník, ktorému udelí slovo predsedajúci a to v zmysle rokovacieho poriadku.

HER je konfigurovateľný a prispôsobivý akýmkoľvek požiadavkám používateľov.

Nová, 3. generácia HER sa vyznačuje:

  • MS SQL databázou –postačujúca je bezplatná Express verzia
  • moderným a spoľahlivým vývojovým prostredím (.NET Framework, C#)
  • podporou externých informačných systémov (OPIS)
  • užívateľským nastavením vzhľadu pracovnej plochy aplikácie
  • rozšírenou správou dát s údržbou kmeňových údajov
  • panelom rýchlej voľby s možnosťou interaktívneho nastavenia
  • prácou s textom návrhu na uznesenie

 HER - riadiaci softvér obsluhy / HER - foto
 HER - riadiaci softvér obsluhy / HER - foto
 HER - riadiaci softvér obsluhy / HER - foto
 HER - riadiaci softvér obsluhy / HER - foto