Zasadnutia samosprávnych orgánov

Naše riešenia sú určené pre zastupiteľstvá samosprávnych krajov, miest, mestských častí, obcí, ich rady, ale aj rady obchodných spoločností a organizácií.
Ponúkame širokú paletu nástrojov na zrýchlenie a zjednodušenie priebehu zasadnutí od jednoduchých (evidencia prítomných, zaznamenanie hlasovania), cez pomocné (riadenie diskusie, publikovanie priebehu zasadnutia) až po sofistikované (automaticky riadené kamery na hovoriaceho účastníka).

ZOBRAZIŤ VIAC
 
Valné zhromaždenia akciových spoločností

Využite službu prezentácie a hlasovaní akcionárov na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, schôdzi veriteľov, zhromaždení podielnikov pozemkových spoločenstiev alebo iných zasadnutiach.
Príprava, priebeh a spracovanie výsledkov z valného zhromaždenia i s veľkým počtom prítomných účastníkov tak môže prebehnúť hladko a bez stresov.

ZOBRAZIŤ VIAC
 

Zameranie spoločnosti

Spoločnosť A.S.Partner, s.r.o. vznikla so zameraním na vývoj, výrobu a predaj aplikácií hlasovacích, konferenčných a vyhodnocovacích systémov. Cieľovou skupinou sú samosprávne orgány, akciové spoločnosti, združenia a organizácie s riadiacim a rozhodovacím orgánom.

Od založenia vyvíjame a vyrábame vlastné hardvérové produkty, ktoré sú ergonomické, jednoduché na používanie a dlhodobo spoľahlivé. Spoločnosť je vlastníkom autorských práv na všetky softvérové aplikácie.

V rámci Európskej únie sme jediným dodávateľom tohto zariadenia i jeho jednotlivých hardvérových a softvérových komponentov, ako aj jedinou oprávnenou a technicky spôsobilou osobou na modernizáciu tohto zariadenia, realizáciu úprav, opráv a servisu ako celku, tak i jednotlivých hardvérových a softvérových komponentov pre Slovenskú republiku.

HISTÓRIA
NOVINKY

Hlasovací, evidenčný a riadiaci systém sme inštalovali už pre viac ako 200 miestnych, mestských a krajských zastupiteľstiev na Slovensku, v Čechách a v Poľsku. Naši klienti si na základe dlhoročných skúseností so spoľahlivosťou zariadenie opätovne modernizujú.