Valné zhromaždenia / schôdze veriteľov ...

Využite službu prezentácie a hlasovaní účastníkov na valnom zhromaždeníschôdzi veriteľovzhromaždení podielnikov, iných zasadnutiach. 
Príprava, priebeh a spracovanie výsledkov z valného zhromaždenia i s veľkým počtom prítomných účastníkov tak môže prebehnúť hladko a bez stresov.

ZOBRAZIŤ VIAC
 
Zasadnutia samosprávnych orgánov

Naše riešenia sú určené pre zastupiteľstvá samosprávnych krajov, miest, mestských častí, obcí, ich rady, ale aj rady obchodných spoločností a organizácií.
Ponúkame širokú paletu nástrojov na zrýchlenie a zjednodušenie priebehu zasadnutí od jednoduchých (evidencia prítomných, zaznamenanie hlasovania), cez pomocné (riadenie diskusie, publikovanie priebehu zasadnutia) až po sofistikované (automaticky riadené kamery na hovoriaceho účastníka).

Ak vám prijaté opatrenia nedovoľujú zasadať prezenčne, využite naše online riešenie zasadnutia.

ZOBRAZIŤ VIAC
 
NOVINKY

Hlasovací, evidenčný a riadiaci systém sme inštalovali už pre viac ako 200 miestnych, mestských a krajských zastupiteľstiev na Slovensku, v Čechách a v Poľsku. Naši klienti si na základe dlhoročných skúseností so spoľahlivosťou zariadenie opätovne modernizujú.