HER RVU - on-line zasadnutie

V súčasnosti poskytujeme ročné licencie pre všetky dodávané softvérové moduly. Ich zakúpením získate raz ročne poslednú aktualizáciu, bezplatné poradenstvo, technickú podporu našich pracovníkov pri práci a nastavení jednotlivých modulov.


Riešenie umožňuje účastníkom zasadnutia sa aktívne na diaľku zúčastňovať rokovania. Zasadnutie sa pritom riadi štandardným spôsobom s okamžitou odozvou, ako na zasadnutí v rokovacej miestnosti. 

Na strane riadenia on-line zasadnutia je počítač s riadiacim softvérom HER. Predsedajúci má tak prehľadnú informáciu o priebehu zasadnutia, ako na zasadnutí v rokovacej miestnosti. Obsluha HER riadi zasadnutie na základe pokynov predsedajúceho.

Účastníci majú na svojom počítači nainštalovaný softvér RVU. Po jeho spustení sa môžu pripojiť k zasadnutiu, sledovať informácie o priebehu a  zapájať sa do rokovania. Na obrazovke majú k dispozícii informácie o priebehu zasadnutia, zhodné s obrazovkou projektora a podľa spusteného režimu aj ovládacie prvky pre aktívnu účasť na zasadnutí, t.j. prezentovať sa, prihlasovať sa do diskusie a hlasovať.

Bezpečnosť zabezpečuje https protokol a autentifikácia účastníkov PIN-om.


 HER RVU - on-line zasadnutie / HER RVU - obsah - foto
 HER RVU - on-line zasadnutie / HER RVU - obsah - foto

Podporované režimy:

Výhradný Všetci účastníci sú pripojení on-line k serveru prostredníctvom internetu.
Kombinovaný

Niektorí účastníci sa zúčastňujú na rokovaní v zasadacej miestnosti a niektorí účastníci (v povinnej karanténe) sú pripojení on-line.

Táto možnosť je dostupná iba pre hlasovacie zariadenie
H.E.R.Systém – káblová zabudovaná/stolová verzia (built-in5).