Optio hlasovacia jednotka

Hlasovacia jednotka je názorne graficky označená, očíslovaná a každý poslanec / účastník má pridelenú jednotku s konkrétnym číslom.

Hlasovacia jednotka zabezpečuje priamy výber a prenos informácií od účastníka zasadnutia. Okrem hlasovania za tri základné stavy „ZA“, „PROTI“ a „ZDRŽAL SA“, umožňuje aj priame prihlasovanie do diskusie a k vyjadreniu faktickou poznámkou cez samostatné tlačidlá. Svojím názorným grafickým označením zároveň prítomným uľahčuje prihlasovanie.

Pre spätnú väzbu počas prezentácie, hlasovania a diskusie potvrdzujú správnosť požadovaného úkonu LED diódy.


 Optio hlasovacia jednotka / Optio hlasovacia jednotka - foto
 Optio hlasovacia jednotka / Optio hlasovacia jednotka - foto
 Optio hlasovacia jednotka / Optio hlasovacia jednotka - foto
 Optio hlasovacia jednotka / Optio hlasovacia jednotka - foto

Komunikáciu medzi jednotkami a počítačom zabezpečuje centrálna jednotka pripojená k obslužnému počítaču. Komunikácia je rádiová, bez nutnosti ďalších prídavných komponentov.

S hlasovacími jednotkami je možné použiť samostatný externý konferenčný systém.

Technické údaje:

Zapojenie

Rádiový prenos 2,480 GHz, kanál 26 (WiFi kanál 13)

Centrálna jednotka USB

Batéria

1x Li 3,6V 2400 mAh AA

Audio

-

Tlačidlá

Hlasovanie: ZA, ZDRŽAL SA, PROTI
Prezentácia: prezentovaný
Diskusia: diskusný príspevok, faktická poznámka

LED indikácia

Voľba hlasovania
Prezentovaný
Prihlásenie do diskusie s diskusným príspevkom
Prihlásenie do diskusie s faktickou poznámkou

Rozmery

118 x 79 x 24 mm (d š v)

Konštrukcia

Plast