HER SEC - zapisovateľka

V súčasnosti poskytujeme ročné licencie pre všetky dodávané softvérové moduly. Ich zakúpením získate raz ročne poslednú aktualizáciu, bezplatné poradenstvo, technickú podporu našich pracovníkov pri práci a nastavení jednotlivých modulov.

HER SEC - zapisovateľkaHER SEC (modul Secretary) je samostatný modul pre prípravu a aktualizáciu programu zasadnutia aj počas priebehu zasadnutia s podpornými funkciami pre zobrazovanie materiálov a uznesení k prejednávaným bodom.

Ďalší operátor tak môže odľahčiť prácu obsluhy hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém a evidovať zmeny v programe rokovania, pripravovaných materiáloch, textoch návrhov na uznesenia, dodatočné zápisy poznámok, ďalej tlač a export výsledkov už uskutočnených hlasovaní, zobrazovanie informácií na projektore, atď.


 HER SEC - zapisovateľka / HER SEC - foto
 HER SEC - zapisovateľka / HER SEC - foto

Zoznam aktualizácií