HER TSC - predsedajúci

V súčasnosti poskytujeme ročné licencie pre všetky dodávané softvérové moduly. Ich zakúpením získate raz ročne poslednú aktualizáciu, bezplatné poradenstvo, technickú podporu našich pracovníkov pri práci a nastavení jednotlivých modulov.

HER TSC - predsedajúciHER TSC (modul Chairman) umožňuje obsluhe hlasovacieho zariadenia H.E.R. Systém ovládať základné funkcie tohto zariadenia pomocou dotykovej obrazovky.

V prípade požiadavky aktívneho riadenia predsedajúcim zasadnutia (predseda, primátor, starosta) poskytuje tento modul na samostatnom počítači s dotykovou obrazovkou potrebné informácie o aktuálnom stave a priebehu zasadnutia. Na pracovnej ploche sú okrem zasadacieho poriadku ovládacie prvky pre spustenie hlasovania, spustenie/riadenie diskusie, pridelenie slova prihlásenému účastníkovi.


 HER TSC - predsedajúci / HER TSC - foto
 HER TSC - predsedajúci / HER TSC - foto

Zoznam aktualizácií