Mikrofónový podstavec

Mikrofónový podstavec s mikrofónovým krkom je súčasťou konferenčnej časti.

Ručné hlasovacie jednotky je možné pripojiť do mikrofónových podstavcov. Podstavec je potom možné pripojiť ku kabeláži alebo koncentrátoru, ktorý zabezpečuje bezdrôtovú komunikáciu.

Mikrofónový krk s lepšími akustickými vlastnosťami, širším záberom zabezpečuje kvalitný prenos zvukového signálu. Jednoduchšiu a intuitívnu kontrolu zopnutia mikrofónového krku podporuje signalizačný prstenec.


 Mikrofónový podstavec / Mikrofónový podstavec - foto
 Mikrofónový podstavec / Mikrofónový podstavec - foto
 Mikrofónový podstavec / Mikrofónový podstavec - foto
 Mikrofónový podstavec / Mikrofónový podstavec - foto

Mikrofóny starostu a vedenia sú prioritné a môžu kedykoľvek vstupovať do príspevkov ostatných účastníkov. Mikrofóny poslancov, resp. ostatných účastníkov, sú zapínané obsluhou zariadenia na pokyn predsedajúceho. Výsledkom je čistá a zrozumiteľná zvuková nahrávka.