Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS)

Využite našu službu pre valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, schôdzu veriteľov alebo schôdzu podielnikov.

Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS)

Hlasujú vaši akcionári ešte takto?

Elektronické sčítavanie hlasov pomocou technológie čiarového kódu umožňuje okamžité spracovanie a vyhodnotenie hlasovania pre účastníkov s rôznym počtom hlasov. Hlasuje sa o všetkých troch stavoch (ZA, ZDRŽAL SA, PROTI) súčasne.


Máte obavy, že tentoraz príde viac účastníkov?

Služba umožňuje registrovať a sčítať výsledky hlasovania pre neobmedzený počet účastníkov. Registráciu je možné robiť priebežne, aj po otvorení zasadnutia.


A výsledky?

Prehľadné výstupy z konaného valného zhromaždenia (prezenčná listina, výsledky hlasovania sumárne a menovité) sú dostupné priebežne aj okamžite po zasadnutí v tlačenej forme i elektronicky. Formát výstupov je možné prispôsobiť. Údaje i všetky informácie sú dôverné a chránime ich v súlade s platnou legislatívou GDPR.


V prípade záujmu nás kontaktujte. Radi Vám bezplatne predstavíme službu detailne a na základe konzultácie vyhotovíme presnú cenovú kalkuláciu.

 Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS) / Prezencia a hlasovanie so skrutátormi - galéria - foto
 Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS) / Prezencia a hlasovanie so skrutátormi - galéria - foto
 Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS) / Prezencia a hlasovanie so skrutátormi - galéria - foto
 Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS) / Prezencia a hlasovanie so skrutátormi - galéria - foto