Pozáručný servis

Zabezpečte si spoľahlivosť zariadenia H.E.R.Systém aj po záručnej dobe.

Pozáručný servis

Cieľom tejto služby je spoľahlivosť zariadenia H.E.R.Systém, uľahčiť a zjednodušiť prípravu zariadenia pred zasadnutím zastupiteľstva a zbaviť pracovníkov úradu stresu pred zasadnutím ako i počas neho. Účastníci zasadnutia sa tak môžu plne sústrediť na svoju prácu.

Servisná zmluva

Službu poskytujeme na základe uzatvorenej servisnej zmluvy. Akúkoľvek podporu, opravu i výmenu hardvérových komponentov zabezpečíme počas trvania tejto zmluvy bez ďalších poplatkov. Súčasťou služby je aktualizácia firmware hardvérových komponentov na poslednú dostupnú verziu.


Servisná návšteva

Raz do roka, vo vzájomne dohodnutom termíne, zabezpečíme servisnú návštevu u klienta a celkovú revíziu zariadenia. O výsledku Vám vystavíme protokol, informáciu a stave batérií a certifikát o spoľahlivosti.


 Pozáručný servis / Pozáručný servis - galeria - foto