Kamerový systém

Kamerový systém je plne integrovaný s hlasovacím konferenčným zariadením H.E.R.Systém, využívanom na zasadnutiach. Hlavnou výhodou tejto integrácie je automatické natáčanie PTZ kamier počas rokovania na požadovanú pozíciu vystupujúceho delegáta, bez potreby ďalšej osoby pre obsluhu.

Pre každú hlasovaciu / konferenčnú jednotku je v systéme uložená pozícia pre kamery. Na základe údajov z H.E.R.Systém, riadiaci softvér HER CPS počas diskusie automaticky natáča nastavenú kameru na požadovanú pozíciu. Obraz z kamier môže byť podľa potreby prestrihávaný s obrazom virtuálnej kamery, čo je obraz zhodný s výstupom na projektor.

Hardvérové komponenty rozširujú hlasovacie / konferenčné zariadenie H.E.R.Systém a poskytujú výstupy pre ďalšie zariadenia a spracovanie.


 Kamerový systém / Kamerový systém - foto
 Kamerový systém / Kamerový systém - foto
 Kamerový systém / Kamerový systém - foto
 Kamerový systém / Kamerový systém - foto