Výrobca a zastúpenie v SR:

A.S.Partner, s.r.o.
Južná trieda 78
040 01 Košice
Slovenská republika

+421-55-6762922
+421-55-6782848

www.aspartner.sk

aspartner@aspartner.sk

IČO: 31 670 041
DIČ: 2020487634
IČ DPH: SK2020487634

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 2893/V

IBAN: SK72 7500 0000 0002 8437 9373

Zastúpenie v ČR:

Bitest
Hloušecká 25
284 01 Kutná Hora
Česká republika

+420-327515118
www.bitest.cz

zdenek@bitest.cz

Zastúpenie v PL:

Marsa Design Pavel Kostadinov
Ul. Bociania 37D
02-807 Warszawa
Polska

+48-668291325

kostadinov@hersystem.eu

Kde nás nájdete