HER NET - publikovanie priebehu zasadnutia

V súčasnosti poskytujeme ročné licencie pre všetky dodávané softvérové moduly. Ich zakúpením získate raz ročne poslednú aktualizáciu, bezplatné poradenstvo, technickú podporu našich pracovníkov pri práci a nastavení jednotlivých modulov.

Softvérový modul zabezpečuje okamžitý prenos prejednávaného bodu rokovania, zoznam diskutujúcich, výsledky hlasovania a pod. do internetu / intranetu. Rovnako umožňuje doplniť informáciu o prehrávanie zvukového / video záznamu.

Je využiteľný pri všetkých verziách hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém a slúži pre informovanie dotknutých osôb o aktuálnom priebehu zasadnutia.

Zoznam aktualizácií