HER CPS – riadenie kamier

V súčasnosti poskytujeme ročné licencie pre všetky dodávané softvérové moduly. Ich zakúpením získate raz ročne poslednú aktualizáciu, bezplatné poradenstvo, technickú podporu našich pracovníkov pri práci a nastavení jednotlivých modulov.

HER CPS – riadenie kamierHER CPS (modul Camera Positioning System) je softvérová aplikácia pre riadenie kamier kamerového systému, plne integrovaného s hlasovacím / konferenčným zariadením H.E.R. Systém.

Na základe údajov z H.E.R. Systému, aplikácia automaticky natáča a nastavuje priblíženie PTZ kamery na hovoriaceho účastníka podľa nastavených pozícií a kamery. Súčasťou videovýstupu je titulok s aktuálnym bodom zasadnutia a menom hovoriaceho účastníka. Obraz z kamier môže byť podľa potreby prestrihávaný s obrazom virtuálnej kamery, t.j. výstupom z projektora v zasadacej miestnosti.

HER CPS zabezpečuje štandardný video výstup, ktorý je možné ďalej spracovať – okamžite vysielať do internetu, nahrávať, indexovať, atď.

HER CPS a kamerový systém je možné používať aj nezávisle na zariadení H.E.R.Systém a manuálnym riadením kamier tak zabezpečiť videozáznam to zasadnutia, konferencie alebo podobného podujatia.


 HER CPS – riadenie kamier / HER CPS - foto
 HER CPS – riadenie kamier / HER CPS - foto
 HER CPS – riadenie kamier / HER CPS - foto

Zoznam aktualizácií