Spoločnosť

A.S.Partner, s.r.o. bola založená v apríli 1993 so zameraním na vývoj, výrobu a predaj aplikácií hlasovacích, konferenčných a vyhodnocovacích systémov.

V tom istom roku sme s hlasovacím systémom PHS podporili prvé valné zhromaždenie akciovej spoločnosti. Ako prví sme na území SR a ČR zabezpečili hlasovanie pre tisícky akcionárov. Naša služba umožnila zabezpečiť registráciu a hlasovanie akcionárov aj pre stovky účastníkov na jednom valnom zhromaždení. Sčítavanie hlasov prebiehalo elektronicky a výsledky boli prezentované do 10 minút.

Mestu Poprad sme ako prvému mestu v SR inštalovali náš produkt H.E.R.Systém pre automatizáciu priebehu zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pomocou tohto zariadenia sme zabezpečovali aj zasadnutie výkonného výboru Svetovej federácie miest v Poprade.

V roku 1994 sme realizovali inštaláciu H.E.R.Systému pre prvé mesto v ČR - Prahu. Práca poslancov na zasadnutiach zastupiteľstva sa zrýchlila a sprehľadnila vďaka elektronickému sčítavaniu hlasov a prezentácii výsledkov na svetelných displejoch.


Prvú rádiovú verziu H.E.R.Systému sme v roku 1996 odovzdali Mestskej časti Košice – Juh. Táto umožnila komfortné riešenie pre potreby zastupiteľstva aj pre mestá v historických priestoroch, prenajatých priestoroch alebo výjazdové zasadnutia.

Mesto Levice ako prvé použilo aplikáciu H.E.R.Systém rozšírenú o konferenčný systém HER CCS v roku 1998. Jednotky a zvuková vetva zariadenia môžu byť odvtedy použité aj na účely konferencií alebo podobných podujatí.

V roku 2004 vstúpila naša spoločnosť prostredníctvom našich produktov na územie Poľskej republiky. V tom istom roku sme prvý krát inštalovali build-in verziu H.E.R.Systému pre mesto Levice. Jednotky s mikrofónom sú zabudované priamo do stola na základe špecifikovaných požiadaviek. Prvý H.E.R.Systém v rádiovej verzii rozšírený o konferenčný systém sme odovzdali poľskému mestu Biesko-Biala v roku 2005.


Požiadavku našich klientov na kamerový systém s IP kamerami sa nám podarilo splniť v roku 2017. Služba on-line prenosov, s indexáciou a archiváciou video nahrávky k zasadnutiu zastupiteľstva sa stáva obľúbenou, nakoľko odbremeňuje od rutinných prác počas a po zasadnutí.

V súčasnosti využíva H.E.R.Systém vyše 200 krajov, miest a mestských častí na území SR, ČR a Poľska. Produkty sa stali nevyhnutnou súčasťou zastupiteľstiev aj vďaka množstvu podporných modulov a služieb, ako sú vytváranie indexovaného zvukového/video záznamu, video streaming, zapisovateľka, ovládanie dotykom, prepis zvukovej nahrávky, správa uznesení a prepojenie s OPIS. Spoločnosť ponúka zákazníkom aj službu obsluhy hlasovacieho zariadenia na zasadnutiach zastupiteľstiev.

PHS službu pre valné zhromaždenia si pravidelne objednávajú akciové spoločnosti, ktorých počet akcionárov predstavuje desiatky tisícov ročne len na území SR. Zároveň vzbudzuje stále väčší záujem aj na území ČR a Poľska.

A.S.Partner, s.r.o. vyvíja aj vyhodnocovacie systémy a služby podľa špecifických požiadaviek zákazníkov. Spoločnosť dodala hlasovacie systémy použité v televíznych reláciách, registráciu a hlasovanie na medzinárodných kongresoch, vyhodnocovanie odpovedí pre rôzne subjekty a rôzne softvérové riešenia na mieru.