Ukážkové zasadnutie zastupiteľstva

Využite službu obsluhy hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém pre zastupiteľstvá samosprávnych krajov, miest, mestských častí, obcí a rady.

Ukážkové zasadnutie zastupiteľstva

Predmetom tejto služby je zabezpečenie zastupiteľstva hlasovacím / konferenčným / kamerovým zariadením H.E.R.Systém spolu s jeho obsluhou. Naši pracovníci sú vyškolení a pripravení obsluhovať hlasovacie zariadenie pre prezenciu, riadenú diskusiu a hlasovanie na zasadnutí zastupiteľstva, samozrejme podľa pokynov predsedu / primátora / starostu počas priebehu zasadnutia.

Zabezpečíme:

Konferenčnú jednotku pre každého!

Každý účastník s právom diskutovať má k dispozícii konferenčnú jednotku s mikrofónom. Možnosť vystúpiť určí rokovací poriadok a predsedajúci.


Hlasovaciu jednotku pre poslancov

Hlasovacia jednotka pre vykonávanie hlasovania s voľbami ZA, PROTI, ZDRŽAL SA pre každého účastníka s právom hlasovať. Jednotka je ergonomická, intuitívna a spoľahlivá.


Obsluha zariadenia vyškoleným pracovníkom

Naši pracovníci sú vyškolení a pripravení obsluhovať hlasovacie zariadenie pre prezenciu, riadenú diskusiu a hlasovanie na zasadnutí zastupiteľstva, samozrejme podľa pokynov predsedu / primátora / starostu počas priebehu zasadnutia


Zvukový záznam

Zo zasadnutia vytvoríme a odovzdáme zvukový záznam a indexovanú zvukovú nahrávku s okamžitou možnosťou prehrávania v internetových prehliadačoch.


Video záznam s on-line prenosom

Zo zasadnutia vytvoríme a odovzdáme video záznam a indexovanú video nahrávku s možnosťou prehrávania v internetových prehliadačoch.


Cena za službu sa stanovuje individuálne a závisí od jej rozsahu a použitého zariadenia. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte, aby sme Vám pripravili cenovú kalkuláciu.

Službu ponúkame aj potenciálnym klientom, aby si títo mohli vyskúšať zariadenie. V prípade zakúpenia nového zariadenia do 1 roka túto cenu odpočítame z konečnej ceny zariadenia. Túto službu teda môžete využiť úplne zadarmo.

 Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS) / Ukážkové zasadnutie zastupiteľstva - galeria - foto
 Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS) / Ukážkové zasadnutie zastupiteľstva - galeria - foto
 Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS) / Ukážkové zasadnutie zastupiteľstva - galeria - foto
 Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS) / Ukážkové zasadnutie zastupiteľstva - galeria - foto