AIO - všetko v jednom
AIO - všetko v jednom
Najnovšia verzia hlasovacieho zariadenia s bezdrôtovou komunikáciou má všetky prvky integrované do jedného celku...
viac info
HER SIE s podporou HTML5 !
HER SIE s podporou HTML5 !
Nová verzia je pripravená vyriešiť problémy s prehrávaním zvukových nahrávok v rôznych prehliadačoch ...
viac info
Úspechy
Úspechy
● Built-in - najpredávanejšie v 2014 ● Varšava - nové zariadenie pre mesto i kraj ● Praha 3 - hlasuje s kamerovým systémom ● Nové AIO pre MČ Bratislava - Nové Mesto
viac info