Služby

Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS)

Službu ponúkame pre potreby valných zhromaždení akciových spoločností ale aj pre schôdzu veriteľov alebo schôdzu urbarialistov.

V rámci služby vieme zabezpečiť pre neobmedzený počet akcionárov:

  • elektronickú registráciu prítomných účastníkov na základe databanky akcionárov dodanej spoločnosťou,
  • elektronické sčítavanie hlasov pomocou technológie čiarového kódu,
  • hlasovanie o všetkých troch stavoch (ZA, ZDRŽAL SA, PROTI) súčasne,
  • okamžité spracovanie a vyhodnotenie hlasovania,
  • prehľadné výstupy z konaného valného zhromaždenia (prezenčná listina prítomných akcionárov, výsledky hlasovania sumárne a menovité),
  • prezentáciu výsledkov o prezencii a hlasovaní v prípade požiadavky,
  • odovzdanie výsledkov prezencie a všetkých hlasovaní v tlačenej i elektronickej forme.

Formát výstupov vieme prispôsobiť špecifickým požiadavkám. Údaje i všetky informácie počas aj po akcii sú dôverné a zabezpečujeme ich ochranu.

Cena služby závisí od predpokladaného počtu účastníkov. Pre registráciu 75 účastníkov do 1 hodiny je potrebné 1 pracovisko a 2 skrutátorov. Výsledky hlasovania vieme poskytnúť do 10 minút od vyhlásenia hlasovania.

V prípade záujmu nás kontaktujte. Radi Vám bezplatne predstavíme službu detailne a na základe konzultácie vyhotovíme presnú cenovú kalkuláciu.