Správy

PHS - rozšírenie poskytovaných služieb

Okrem valných zhromaždení akciových spoločností naša spoločnosť úspešne poskytuje služby registrácie a hlasovania na valných zhromaždeniach urbárskych a pasienkových spoločenstiev a taktiež pre schôdze veriteľov.

Tieto služby zabezpečujeme kompletne čo sa týka hardvéru, softvéru a personálu. Softvér je prispôsobený pre špecifiká každej akcie. Výstupy sú pripravené podľa potrieb objednávateľa.