Služby

 • Prezencia a hlasovanie so skrutátormi (PHS)

  Službu ponúkame pre potreby valných zhromaždení akciových spoločností ale aj pre schôdzu veriteľov alebo schôdzu urbarialistov. V rámci služby vieme zabezpečiť pre neobmedzený počet akcionárov: ...
 • Ročná podpora H.E.R.Systém

  Zabezpečte si minimálnu podporu pre spoľahlivosť hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém, ktoré je po záručnej dobe!Ročná podpora je služba, ktorá pokrýva akúkoľvek pozáručnú podporu z našej strany ako výrobcu a dodávateľa. Ide ...
 • Obsluha H.E.R.Systém

  Pre zastupiteľstvá samosprávnych krajov, miest, mestských častí, obcí a rady ponúkame službu obsluhy hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém.Naši pracovníci sú vyškolení a pripravení obsluhovať hlasovacie zariadenie pre prezenciu, riadenú diskusiu ...
 • Prepis zvukového záznamu do textu (HER STT)

  Služba zabezpečuje vytvorenie doslovného prepisu zvukového záznamu zo zasadnutia do textovej podoby. Pomáha tak pracovníkov úradu odbremeniť od rutinnej činnosti súvisiacej s pravidelným zasadnutím zastupiteľstva.Je možné využiť indexovaný ...