Produkty

HER CPS - kamerový systém

HER CPS - kamerový systém

Camera Positioning System je softvérová aplikácia pre riadenie kamier, ktorá komunikuje s hlasovacím zariadením H.E.R. Systém. Na základe údajov z H.E.R. Systému, aplikácia automaticky natáča a nastavuje priblííženie kamery na požadované pozície. Obraz z kamier môže byť podľa potreby prestrihávaný s obrazom virtuálnej kamery, t.j. výstupom z projektora v sále.

HER CPS dopĺňa H.E.R. Systém o nasledujúce funkcie:

  • automatické natáčanie kamier v prípade zapnutia alebo vypnutia mikrofónu poslanca alebo radného na predom dané a uložené pozície
  • ručné prepínanie na predom dané a uložené pozície
  • manuálne korekcie t.j. nastavenie kamier mimo uložené pozície a ručný strih medzi kamerami
  • spravovanie mapovania prednastavených pozícií na čísla konferenčných jednotiek
  • nahrávanie videa a vytvorenie indexu k video nahrávke