Produkty

E.V.O. Systém

E.V.O. Systém

Evidencia a Vyhodnocovanie Odpovedí

Systém pre evidenciu a vyhodnocovanie odpovedí vyvinutý spoločnosťou, ktorý je svojou koncepciou určený pre semináre, školenia, konferencie, prednášky a iné podobné akcie, pri ktorých majú účastníci možnosť výberu z viacerých odpovedí na položenú otázku s jej okamžitým vyhodnotením. Výsledky vyhodnotenia je možné získať vo forme tabuliek alebo grafov.

Výhody a vlastnosti E.V.O. Systému:

  • okamžité sumárne výsledky,
  • vyhodnotenie z výberu 1 až 6 volieb,
  • evidencia počtu odpovedajúcich,
  • možnosť riadenia dĺžky času na odpoveď,
  • výsledky v grafickej podobe na monitore, resp. na projekčnom plátne,
  • archivácia výsledkov,
  • možnosť spracovania výsledkov v závislosti od predchádzajúcich odpovedí,
  • priama tlač výsledkov z vyhodnocovacieho programu,
  • pri evidencii "zasadacieho poriadku" možné zobraziť i menovité výsledky,
  • jednoduchá prenosná inštalácia pomocou modulárnej kabeláže.

Fotogaléria - zobraziť