Produkty

HER SEC - zapisovateľka

HER SEC - zapisovateľkaModul Secretary je samostatný modul pre prípravu a aktualizáciu programu zasadnutia aj počas priebehu zasadnutia s podpornými funkciami pre zobrazovanie materiálov a uznesení k prejednávaným bodom. Ďalší operátor tak môže odľahčiť prácu obsluhy hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém.