Produkty

HER SIE - editor indexu zvukovej nahrávky

HER SIE - editor indexu zvukovej nahrávky

Nová verzia 3 aplikácie HER SIE vytvára index pomocou HTML5 a umožňuje vytvorenie príslušnej audio nahrávky v OGG, MP3 a WAV formáte. Pre prehrávanie indexovanej nahrávky podporuje súčasné verzie prehliadačov IE, Chrome, Firefox a Opera bez potreby inštalovať akýkoľvek zásuvný modul. Prechod na HTML5 zabezpečuje efektívnejší prístup k vytvoreným indexom cez internet so zníženýžmi nárokmi na datový tok a plynulejším prehrávaním zvuku.

Užívatelia majú možnosť znova pregenerovať už publikované zasadnutia do nového formátu ak disponujú zdrojovými zálohami. Ak nie, vieme takúto službu ponúknuť.
 
HER SIE verzia 3 je k dispozícii ako samostatný upgrade. Dá sa aplikovať samostatne a nie je viazaný na verziu samotného riadiaceho softvér HER.

Nová verzia HER SIE vznikla na základe potrieb používateľov a ich požiadaviek prehrávania v súčasne používaných prehliadačoch. Oproti predošlým verziám prináša:

 • úplne nezávislé prehrávanie zvuku a videa priamo v prehliadači s podporou HTML5, čo zodpovedá štandardom pre ISVS,
 • optimalizáciu pre súčasné prehliadače,
 • zachovanú spätnú kompatibilitu so staršou verziou softvéru,
 • nové formáty (OGG),
 • nový dizajn prehrávača zvukových nahrávok.

 


HER SIE (Sound Index Editor) vytvára indexy zvukového záznamu vzniknutého pri použití hlasovacieho zariadenia H.E.R. Systém. Táto softvérová aplikácia pomôže rozdeliť celý záznam na menšie časti podľa jednotlivých bodov programu zasadnutia a umožní vygenerovať samostatné zvukové súbory podľa zvoleného formátu, ktoré môžu byť následne zverejnené na internete.

HER SIE je nadstavbou ku konferenčnej verzii riadiaceho softvéru H.E.R.Systém, pri ktorej je počas zasadnutia vytvorený zvukový záznam v komprimovanom formáte. priamo na pevný disk obslužného PC. Keďže je tento zvukový súbor nahraný v súčinnosti s hlasovacím zariadením, je možné k nemu vytvoriť index podľa programu zasadnutia. Vytvorený index k zvukovému záznamu zabezpečí komfortnú prácu pri jeho ďalšom spracovaní. Súbor je indexovaný podľa jednotlivých bodov programu a následne podľa jednotlivých diskutujúcich k danému bodu. K jednotlivým položkám je možné zaznamenávať dodatočné informácie pre prípad, keď sa užívateľ vracia k záznamu po dlhšej dobe. Prínosom pre užívateľa je predovšetkým :

 • jednoduchá archivácia výstupov zo zasadnutia
  zvukový súbor spolu s výsledkami hlasovaní a s výsledkami prezentácie je možné okamžite po skončení zasadnutia napáliť na CD-R médium a mať tak na jednom disku všetky potrebné výstupy
 • indexovaný záznam
  tento zvukový súbor umožňuje vypočutie si len potrebných diskusných príspevkov (podľa jednotlivých bodov programu zasadnutia zadávaných v H.E.R.Systém v module Diskusia)
 • zjednodušená obsluha
  nahranie zvukového záznamu zabezpečí priamo obsluha H.E.R. Systém

 


Dokumenty

Informačný leták - Informačný leták pri príležitosti uvedenia novej verzie HER SIE